• Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối - Tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối - Tái bản lần thứ bảy): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phần 1 cuốn sách "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối)" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Chưng cất, trích lý chất lỏng, sấy, hấp thụ và trao đổi ion, trích ly chất rắn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   226 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối - Tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  Ebook Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối - Tái bản lần thứ bảy): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học và thực phẩm (Tập 3: Truyền khối) cung cấp cho người học các kiến thức: các quá trình truyền khối, khuếch tán phân tử, hệ số truyền khối, truyền khối giữa hai pha, tháp chưng cất - hấp thu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   165 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng)" trình bày các nội dung: Các khái niệm và định luật cơ bản, nguyên lý I nhiệt động học, nhiệt hóa học, nguyên lý II nhiệt động học, cân bằng và chiều diễn biến của các quá trình hóa học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p kgcc 27/02/2017 2 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 2): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 2: Từ lý thuyết đến ứng dụng) cung cấp cho người đọc các kiến thức: Dung dịch, dung dịch ion, đại cương về động hóa học, phản ứng oxi-hóa khử và đại cương về điện hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   132 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng) do GS. Tào Đình Thức biên soạn cung cấp cho người đọc các kiến thức về cấu tạo nguyên tử, hệ thống tuần hoàn các nguyên tố. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   121 p kgcc 27/02/2017 2 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng - In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương (Tập 1: Từ lý thuyết đến ứng dụng)", phần 2 cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học, các hệ ngưng tụ - Liên kết và cấu trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   184 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập hóa lý" được chia thành 6 phần nhằm giúp sinh viên có khái niệm tổng quát hơn trong ôn luyện phần lý thuyết có liên quan để giải bài tập tương ứng. Phần 1 cuốn sách trình bày các bài tập về: Nhiệt độc hóa học, cân bằng pha. Mời các bạn cùng tham khảo.

   82 p kgcc 27/02/2017 2 0

 • Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Bài tập hóa lý (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn sách "Bài tập hóa lý", phần 2 trình bày các nội dung: Các hiện tượng bề mặt và hấp thụ, động hóa học và xúc tác, điện hóa học, các hệ phân tán cao. Cuối sách là phần hướng dẫn giải và đáp số cùng phụ lục để người học tiện tham khảo.

   133 p kgcc 27/02/2017 1 0

 • Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 1 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

  Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 1 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

  Phần 1 cuốn sách "Cơ sở hóa học phối trí" trình bày các nội dung của 4 chương đầu tiên bao gồm: Mở đầu, các thông tin chung về liên kết hóa học trong các hợp chất phức, các phản ứng của phần tử phức, các kiểu cơ bản của hợp chất phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   111 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 2 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

  Ebook Cơ sở hóa học phối trí: Phần 2 - TS. Nguyễn Thanh Hồng

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Cơ sở hóa học phối trí" cung cấp cho người học các kiến thức: Các kiểu hiện tượng đồng phân của ion phức, liên kết hóa học trong các hợp chất phức của kim loại chuyển tiếp, độ bền của hợp chất phức trong dung dịch, tổng hợp các hợp chất phức. Mời các bạn cùng tham khảo.

   108 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản - Lê Thị Thủy (chủ biên)

  Ebook Kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản - Lê Thị Thủy (chủ biên)

  Ebook Kỹ thuật nuôi trồng thủy hải sản gồm 2 phần. Phần 1 kỹ thuật nuôi trồng một số loài thủy sản nước ngọt như nuôi cua sống, nuôi rùa vàng và ba ba, kỹ thuật nuôi ếch đồng, nuôi cầu gai, kỹ thuật nuôi một số loài cá nước ngọt. Phần 2 trình bày về kỹ thuật nuôi trồng thủy sản như các loại tôm, các loài cá, kỹ thuật nuôi rong sụn và...

   182 p kgcc 27/02/2017 0 0

 • Ebook Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt (Tập II) - Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hổ

  Ebook Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt (Tập II) - Ngô Trọng Lư, Thái Bá Hổ

  Cuốn sách "Kỹ thuật nuôi thủy sản nước ngọt" Tập II giới thiệu về đặc điểm sinh học và kỹ thuật nuôi một số loài thủy sản đang có thị trường lớn trong và ngoài nước như: Cá rô phi, cá chình nước ngọt, cá tai tượng, cá lăng vàng.

   148 p kgcc 27/02/2017 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số