• Ebook Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies

    Ebook Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies

    Tiếng Pháp một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất của nhóm Rôman (thuộc hệ Ấn-Âu) mặc dù số người dùng tiếng Pháp không thể nào so sánh với số người dùng các ngôn ngữ khác trong cùng nhóm, như tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Cùng tham khảo và luyện tập tiếng pháp qua ebook "Ngữ pháp tiếng Pháp - Grammaire du francais avec 500 exercies".

     95 p kgcc 11/06/2015 243 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số