• Cơ sở Hóa học hữu cơ_tập 1

  Cơ sở Hóa học hữu cơ_tập 1

  Bộ sách này trình bày cơ bản những kiến thức về danh pháp, phương pháp tổng hợp và cấu trúc , tính chất vật lý và hóa học của các hợp chất hidrocacbon, các hợp chất đơn chức, các hợp chất đa chức, hợp chất thiên nhiên và hợp chất đa phân tử. Là tài liệu tham khảo cho các giáo viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, các học sinh chuyên...

   322 p kgcc 12/10/2013 18 0

 • BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ ĐẠI CƯƠNG: Các Định Luật trong Hóa Học

  BỔ TRỢ KIẾN THỨC HÓA VÔ CƠ ĐẠI CƯƠNG: Các Định Luật trong Hóa Học

  Khái niệm cơ bản nhất trong hóa học là định luật bảo toàn khối lượng (không có thay đổi về số lượng của vật chất trong một phản ứng hóa học). Vật lý hiện đại đã chỉ ra rằng chính năng lượng mới được bảo toàn và đồng thời năng lượng và khối lượng có liên hệ trực tiếp với nhau, một thuyết quan trọng trong ngành hóa hạt nhân....

   23 p kgcc 12/10/2013 19 0

 • Hóa học hữu cơ 3

  Hóa học hữu cơ 3

  Tài liệu giảng dạy về hóa học đã được giảng dạy với mục đích cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất, có tính hệ thống liên quan tới hóa học, đặc biệt là phần hóa học hữu cơ, với những kiến thức tổng quát nhất từ cơ bản đến nâng cao, tài liệu này giúp các bạn hệ thống lại kiến thức. Chúc các bạn thành công..

   379 p kgcc 12/10/2013 20 0

 • Giáo trình: Hóa học đại cương

  Giáo trình: Hóa học đại cương

  Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Hóa học nghiên cứu về tính chất của các nguyên tố và hợp chất, về các biến đổi có thể có từ một chất này...

   118 p kgcc 12/10/2013 20 0

 • Giáo trình hóa học vô cơ - tập 3

  Giáo trình hóa học vô cơ - tập 3

  Đây là bộ giáo trình về Hóarất đầy đủ và chi tiết, là tài liệu giảng dạy và học tập chính các môn thuộc Hóaở trường ĐH, CĐ, là tài liệu tham khảo tốt đối với GV cũng như HSG Hóa học THPT. Tốc độ phản ứng hóa học được định nghĩa bằng biến thiên của số phân tử chất phản ứng trong đơn vị thể tích và đơn vị thời gian.

   329 p kgcc 12/10/2013 14 0

 • GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

   GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý, nó gồm có phân tích định tính...

   217 p kgcc 12/10/2013 724 0

 • GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý, nó gồm có phân tích định...

   217 p kgcc 12/10/2013 15 0

 • CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  CƠ SỞ HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý, nó gồm có phân tích định tính...

   338 p kgcc 12/10/2013 13 0

 • BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC HUẾ

  BÀI GIẢNG HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG - ĐẠI HỌC HUẾ

  Hoá học là ngành khoa học tự nhiên, nghiên cứu về thành phần cấu tạo và tính chất của các chất và các quá trình biến đổi từ chất này sang chất khác. Hoá học liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống con người. Hóa học cung cấp nhứng kiến thức cơ bản cho nhiều ngành khoa học khác nhau. Ví dụ: hoá học môi trường, hoá thực phẩm,...

   146 p kgcc 12/10/2013 18 0

 • Từ điển hóa học Anh-Việt

  Từ điển hóa học Anh-Việt

  Để đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong việc nghiên cứu những tài liệu Anh ngữ về hóa học và liên quan tới hóa học, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật đã biên soạn và xuất bản cuốn Từ điển Hóa học Anh - Việt (có kèm theo giải thích).Cuốn từ điển gồm hơn 40.000 thuật ngữ thuộc hầu hết các bộ môn của hóa học: hóa đại cương, hóa vô cơ,...

   541 p kgcc 12/10/2013 19 1

 • GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  GIÁO TRÌNH HÓA HỌC PHÂN TÍCH

  Hóa học Phân tích là một môn khoa học độc lập, nó là chuyên ngành riêng của Hóa học. Trong hóa học gồm có 4 chuyên ngành: hóa Vô cơ, hóa Hữu cơ, hóa phân tích, Hóa lý thì hóa Phân tích đóng vai trò quan trọng vì nó là một môn hóa học thực nghiệm được xây dựng trên nền tảng của hóa học Vô cơ hóa Hữu cơ và Hóa lý, nó gồm có phân tích định tính...

   217 p kgcc 12/10/2013 22 0

 • Giáo trình hóa học đất

  Giáo trình hóa học đất

  Đất là một hệ thống động trong đó dung dịch đất là môi trường của các quá trình vật lý, hoá học và sinh học trong đất. Dung dịch đất tồn tại ở trạng thái cân bằng động với các chất vô cơ, chất hữu cơ, vi sinh vật và không khí đất. Vì thế nó đóng vai trò quan trọng trong sự chuyển hoá và vận chuyển các phân tử và các ion cần thiết...

   36 p kgcc 12/10/2013 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số