• Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn

  Giới thiệu phương pháp phần tử hữu hạn

  Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp này là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được chia thành nhiều miền con (phần tử). Các miền này được liên kết...

   40 p kgcc 12/10/2013 34 1

 • Quy hoạch tuyến tính

  Quy hoạch tuyến tính

  Chương này trình bày cách xây dựng mô hình quy hoạch tuyến tính của những bài toán dạng đơn giản. Đây là những kiến thức quan trọng để xây dựng mô hình cho những bài toán phức tạp hơn trong thực tế sau này. Các khái niệm về ‘’ lồi’’ đuợc trình bày để làm cơ sở cho phương pháp hình học giải quy hoạch tuyến tính. Một ví dụ mở đầu...

   115 p kgcc 12/10/2013 48 3

 • Bài giảng: Toán rời rạc

  Bài giảng: Toán rời rạc

  Toán học rời rạc (tiếng Anh: discrete mathematics) là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc, các ngành này được tập hợp lại từ khi xuất hiện khoa học máy tính làm thành cơ sở toán học của khoa học máy tính. Nó còn được gọi là toán học dành cho máy tính. Người ta thường kể đến trong toán học rời...

   60 p kgcc 12/10/2013 46 1

 • BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

  BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

  Phương pháp số là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán (chủ yếu là gần đúng) bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng dưới dạng số. Nói gọn hơn, phương pháp số như bản thân tên gọi của nó, có nghĩa là phương pháp giải các bài toán bằng những con số cụ thể. Ngày nay phần...

   122 p kgcc 12/10/2013 33 0

 • CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG ĐI

  CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG ĐI

  Bài toán 7 cây cầu ở Königsberg: Thành phố Königsberg thuộc Phổ (bây giờ gọi là Kaliningrad thuộc Cộng hòa Liên bang Nga) được chia thành bốn vùng bằng các nhánh sông Pregel. Các vùng này gồm 2 vùng bên bờ sông, đảo Kneiphof và một miền nằm giữa 2 nhánh của sông Pregel. Vào thế kỷ thứ XVIII, người ta đã xây 7 cây cầu nối các vùng lại với nhau như sơ...

   39 p kgcc 12/10/2013 43 0

 • Kỹ thuật chuẩn hóa UCT

  Kỹ thuật chuẩn hóa UCT

  Sử dụng tương tự với các biến còn lại. Cộng vế theo vế ta có điều phải chứng minh. Đẳng thức xảy ra khi a = b = c. Nhận xét. bất đẳng thức Nesbit là một bất đẳng thức đại số cơ bản và có nhiều phép chứng minh. Lời giải trên là một lời giải đẹp và ngắn gọn cho bất đẳng thức này.

   5 p kgcc 12/10/2013 14 0

 • Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

  Đề tài " Áp dụng ma trận BCG vào chiến lược kinh doanh "

  Ở nước ta, từ khi chuyển đổi cơ chế quản lý kinh tế kế hoach hoá tập trung sang cơ chế thị trường, các doanh nghiệp đã rất lúng túng trong công tác hoạch định chiến lược. Các doanh nghiệp.Trong xu thế hội nhập hiện nay, các chiến lược kinh doanh có vai trò quan trọng đối với sản xuất vật chất và sản xuất phi vật chất ...

   26 p kgcc 12/10/2013 33 0

 • Giáo án toán cao cấp C

  Giáo án toán cao cấp C

  Tài liệu tham khảo Giáo án toán cao cấp C hệ cao đẳng. Tài liêu "Giáo án toán cao cấp C" thuộc trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM do giảng viên Nguyễn Đức Phương biên soạn. Tài liệu dành cho học sinh sinh viên của các trường giúp các bạn ôn tập...

   35 p kgcc 12/10/2013 44 0

 • Toán Tích Phân

  Toán Tích Phân

  Tích phân là một khái niệm toán học có thể hiểu như là diện tích hoặc diện tích tổng quát hóa. Tích phân và vi phân là những khái niệm cơ bản của giải tích. Mọi định nghĩa tích phân đều phụ thuộc vào định nghĩa độ đo. Ví dụ, tích phân Riemann dựa trên độ đo Jordan, còn tích phân Lebesgue dựa trên độ đo Lebesgue. Tích phân Riemann là định nghĩa...

   152 p kgcc 12/10/2013 39 1

 • LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

  LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

  Có thể tạm định nghĩa quy hoạch tuyến tính là lĩnh vực toán học nghiên cứu các bài toán tối ưu mà hàm mục tiêu (vấn đề được quan tâm) và các ràng buộc, Trong toán học, quy hoạch tuyến tính (QHTT) (tiếng Anh: linear programming - LP) là bài toán tối ưu hóa, trong đó hàm mục tiêu (objective function) và các điều kiện ràng buộc đều là tuyến tính.Trong bài...

   44 p kgcc 12/10/2013 38 0

 • Giáo trình toán cao cấp B2

  Giáo trình toán cao cấp B2

  Mục tiêu cụ thể - Kiến thức: Nắm vững và sử dụng được các kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính, phép tính Vi tích phân của hàm hai biến và Phương trình vi phân. - Hiểu biết: Vận dụng các kiến thức được học khai thác được các phần mềm tính toán như Maple, Mathematica - Ứng dụng: Giải quyết được các bài toán thực tế...

   50 p kgcc 12/10/2013 50 0

 • Giáo án toán cao cấp C

  Giáo án toán cao cấp C

  Tài liêu "Giáo án toán cao cấp C" thuộc trường Đại học Công Nghiệp Tp.HCM do giảng viên Nguyễn Đức Phương biên soạn. Tài liệu dành cho học sinh sinh viên của các trường giúp các bạn ôn tập củng cố nâng cao kiên thức về toán đại cương. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn

   35 p kgcc 12/10/2013 42 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số