• Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi

  Bài 8: Tối ưu hóa câu hỏi

  Định nghĩa: hai biểu thức A, B là tương đương nếu có cùng một tình trạng CSDL thì đều cho một kết quả.Thực hiện phép chiếu, phép chọn càng sớm càng tốt Gom các phép chọn và chiếu cùng quan hệ để thực hiện cùng lúc Biến phép tích thành phép kết tự nhiên hay theta kết Tìm các biểu thức con chung trong một biểu thức Tiền xử lý các quan hệ: lập...

   14 p kgcc 12/12/2012 18 0

 • Bài 7: Ràng buộc trọn vẹn

  Bài 7: Ràng buộc trọn vẹn

  Ràng buộc toàn vẹn là các quy định, điều kiện từ ứng dụng thực tế, các điều kiện này là bất biến. Vì thế phải luôn đảm bảo cơ sở dữ liệu thoả ràng buộc toàn vẹn sau mỗi thao tác làm thay đổi tình trạng của cơ sở dữ liệu.Nội dung được phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc bằng ngôn ngữ hình thức (ngôn ngữ tân từ, đại số quan...

   34 p kgcc 12/12/2012 23 0

 • Bài 6: Ngôn ngữ tân từ

  Bài 6: Ngôn ngữ tân từ

  Ngôn ngữ tân từ là ngôn ngữ truy vấn hình thức do Codd đề nghị (1972-1973) được Lacroit, Proix và Ullman phát triển, cài đặt trong một số ngôn ngữ như QBE, ALPHA.. Đặc điểm: Ngôn ngữ phi thủ tục Rút trích cái gì chứ không phải rút trích như thế nào Khả năng diễn đạt tương đương với đại số quan hệ Có hai loại: Có biến là n bộ Có biến là miền...

   25 p kgcc 12/12/2012 22 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 6

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 6

  Khi tạo các trang web ở Back End, nếu có sử dụng các lớp tiện ích về giao diện của Joomla như phân trang, toolbar, lọc dữ liệu…thì trong trang web này phải có một form đặt tên là adminForm thì các lớp tiện ích mới hoạt động được

   39 p kgcc 12/12/2012 17 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 5

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 5

  Giới thiệu: – Mootools là 1 javascript framework – Sử dụng mootools, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc ứng dụng công nghệ Ajax vào các trang web trong Joomla

   36 p kgcc 12/12/2012 16 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

  Module là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Có thể xem module như là một bộ phận độc lập có thể lắp vào trang web hay tháo bỏ khỏi trang web. Module cung cấp một chức năng nhỏ trên trang web. Ví dụ: hiển thị 10 tin tức mới nhất, hiển thị giá vàng, thời tiết

   32 p kgcc 12/12/2012 17 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  Component là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Component là tập hợp các trang web có liên quan với nhau. Mỗi chức năng trong website đều liên quan đến một component nào đó § Có 2 loại component: – Component ở Front End – Component ở Back End

   22 p kgcc 12/12/2012 20 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 2

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 2

  Các trang Web được xây dựng thường có một kiểu hiển thị chung dựa trên một mẫu gọi là Template. – Template dành cho Joomla có rất nhiều kiểu dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh,…

   21 p kgcc 12/12/2012 23 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  Joomla là một Website hoàn chỉnh có đầy đủ các chức năng cơ bản, tuy nhiên ta có thể bổ sung thêm các tính năng mới cho Joomla khi cần bằng cách cài thêm các thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in, Language,…) § Các tính năng mới này sẽ giúp cho Website có nhiều chức năng hơn, phong phú và đa dạng hơn.

   12 p kgcc 12/12/2012 18 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  Giới thiệu – Các nội dung cũ ta sẽ không xóa, mà ta archive nó, nghĩa là ta đưa nó vào kho – Các nội dung đã đưa vào kho thì sẽ không hiển thị trên website. – Muốn hiển thị các nội dung archive ta phải tạo menu item loại Archive.

   32 p kgcc 12/12/2012 13 0

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  Joomla! là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay § Sử dụng Joomla, ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giản đến phức tạp § Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng.

   29 p kgcc 12/12/2012 23 0

 • Administration

  Administration

  Sử dụng HiPath Manager E Kết nối trực tiếp qua cổng V24 Kết nối qua cổng LAN, sử dụng card LIM, LIMS hoặc HG1500 (chú ý: không dùng card LIM, LIMS khi có card HG) Kết nối từ xa, qua analog modem (card IMODN) Sử dụng máy điện thoại Có thể cài đặt HiPath 3000 từ 2 máy nhánh có số máy mặc định nhỏ nhất (11, 12 hoặc 100, 101) Bảng mã cài đặt: xem tài...

   105 p kgcc 12/12/2012 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số